Hartela talotekniikan yhtiörakenne uudistuu

Hartelan talotekniikan toimialaa vahvistettiin yritysostoin vuosituhannen alussa, ja olemme siitä asti toimineet samalla yhtiörakenteella. Kukin yrityksistämme on toiminut omana yhtiönään ja yhdessä olemme muodostaneet Hartela Talotekniikka-konsernin. Nyt on kuitenkin muutoksen aika.

Uudistamme Hartela Talotekniikka-konsernin yhtiörakennetta niin, että Hartela Talotekniikka Oy:n tytäryritykset Saipu Oy, HT-Sähköpalvelu Oy ja Turun Valo ja Voima Oy sulautuvat emoyhtiöön, jonka nimeksi tulee Saipu Oy. Sulautuvien yritysten henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön vanhoina työntekijöinä. Tavoitteenamme on kiinteyttää operatiivista toimintaamme ja muokata erillisten yhtiöiden toiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi. Haluamme säilyttää talotekniikan eri erikoisalojen vahvan osaamisen ja kehittää niitä, mutta samalla tavoitteena on luoda entistä selkeämpi ja vahvempi talotekniikan kokonaisuus.

Uudella rakenteella pyrimme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin tarpeettomat yritysrajat poistaen, jolloin yksi juridinen yhtiö palvelee koko talotekniikan liiketoiminta-alueella. Myös toimittajakumppaneidemme kannalta uskomme uuden rakenteemme helpottavan yhteistyötä. Uudistuksella pyrimme tehostamaan toimintaamme ja parantamaan kilpailukykyämme yksinkertaistamalla rakenteita ja tiivistämällä eri alojen ja alueiden osaajien yhteistyötä. Sulautumisen täytäntöönpano tapahtuu 31.5.2014. Sulautumisessa kaikki sulautuvien yritysten vastuut ja velvoitteet, kuten keskeneräiset urakat, siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle.

Hartela Talotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Seppo Hautala on sulautumisessa muodostuvan uuden yhtiön, Saipu Oy:n, toimitusjohtaja. Nykyistä Saipua luotsanneen Olli Lintulan vastuulla on uudessa yhtiössä LVIA-toimiala, ja Turun Valo ja Voiman sekä HT-Sähköpalvelun toimitusjohtaja Arto Pekonen vastaa sähkötoimialasta. Alue- ja projektipäälliköt jatkavat entisissä tehtävissään kahden toimialan sisällä.Sulautuvien yhtiöiden henkilöstön toimipisteet säilyvät entisinä ja heidät tavoittaa entisillä yhteystiedoilla. Osalle henkilöistä sähköpostiosoitteisiin tulee kuitenkin muutos niin, että sulautuvan yhtiön nimen paikalle tulee Saipu.

Talotekniikka-ala on edelleen merkittävien haasteiden edessä. Erityisesti uudisrakentamisen pitkään jatkunut väheneminen on muuttanut toimintaympäristöä. Uudella rakenteellamme uskomme entistä paremmin pystyvämme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja markkinatilanteen haasteisiin. Toiminnassamme pidämme vahvasti kiinni erikoisosaamisestamme ja sen laadukkuudesta entistäkin tiiviimpänä ryhmänä. Uskomme uudistuksemme palkitsevan asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme, omaa henkilöstöämme ja koko Hartela-konsernin menestymistä.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014