Saipu Oy:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2018

Toimitusjohtaja Kari Varkin kommentti: "Saipulla välivuosi”

Vuosi 2018 oli Saipulle vähän ”välivuosi” lähinnä muutaman suuren urakan rakennustöiden aikataulusiirtymän takia, mikä myös vaikutti tulostasoon. Saipun liikevaihto vuonna 2018 oli noin 40 M€. Tulos ennen veroja oli 0,72 M€ (1,8%). Kaikkien kolmen alueyksikön tulos oli voitollinen.

Rahoitustilanne pysyi vahvana ja yrityksellä ei ole yhtään korollisia lainoja.

Vuonna 2019 rakentamisen määrän ennakoidaan laskevan maltillisesti, mutta pysyvän edelleen toiminta-alueellamme kohtuullisen hyvällä tasolla, vaikka rakennuslupien määrä onkin kääntynyt laskuun. Myös talotekniikan palveluiden kysynnän oletetaan pysyvän hyvällä tasolla ainakin vielä tämän vuoden ja kilpailutilanteen säilyvän edelleen kireänä.

Tilauskannan ja markkinatilanteen perusteella ennakoidaan vuonna 2019 liikevaihdon kasvavan selvästi viime vuodesta ja liikevoiton paranevan vastaavasti.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014