Saipu Oy:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2019

Toimitusjohtaja Kari Varkki:
Saipulla kasvun vuosi 2019, korona varjostaa kuluvaa vuotta

 

Päättynyt tilikausi oli yhtiön neljäs ehjä tilikausi Hartela-konsernista irtautumisen jälkeen. Huhtikuussa Saipun yrittäjäomistajat ostivat Hartela-yhtiöt Oy:n omistaman osuuden Saipun osakkeista ja toimintaa jatkettiin täysin itsenäisenä talotekniikkayrityksenä.

Saipu osti maaliskuun lopussa 30 %:n omistusosuuden Suomen Talotekniikka -konsernista, jonka liikevaihto viime vuonna oli n. 51 M€. Yritysten toiminta jatkui ennallaan erillisinä yrityksinä eikä tällä yrityskaupalla ollut vaikutusta Saipun liiketoimintaan viime vuonna.

LVI- ja sähkötoimialat on jaettu kuuteen alueelliseen liiketoimintayksikköön. Ulkomaan liiketoimintaa ei ollut vuoden 2015 jälkeen. Yhtiön palveluksessa oli päättyneen tilikauden aikana keskimäärin 249 henkilöä.

Vuonna 2019 liikevaihto kasvoi 27 % ja oli 50,7 M€. Myös tulos parani ollen tyydyttävä, liikevoitto oli 1,22 M€ (2,4 %) ja tulos ennen veroja oli 1,24 M€ (2,4 %).

Rahoitustilanne pysyi vahvana ja yrityksellä ei ole yhtään korollisia lainoja.

Vielä alkuvuodesta näytti, että rakentamisen määrä laskee varsin maltillisesti ja suhdannetilanne pysyy kohtuullisen hyvällä tasolla toiminta-alueellamme. Korona on kuitenkin muuttanut Suomen taloustilannetta oleellisesti, vaikka vaikutukset rakennusalaan ovat olleet vielä keväällä maltillisia. Suomen talous näyttää ajautuvan taantumaan, jolloin vaikutukset rakentamiseen ja talotekniikkaan tulevat olemaan voimakkaampia vuoden lopulla ja varsinkin ensi vuonna. Talouden mahdollisten elvytystoimenpiteiden uskotaan kohdistuvan myös rakennusalaan ja helpottavan taantumasta toipumista.

Koronatilanteesta johtuen yleisen taloustilanteen ennakointi on vaikeaa ja yrityksen liikevaihdon ja tuloksen arviointiin liittyy huomattavaa epävarmuutta. Tilauskannan ja markkinatilanteen perusteella ennakoimme vuoden 2020 liikevaihdon laskevan 10-20 % viime vuodesta ja tuloksen olevan positiivinen.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014