Saipu Oy:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2020

Toimitusjohtaja Kari Varkki:
Koronavuosi toi haasteita liiketoimintaan ja pienensi liikevaihtoa


Päättynyt tilikausi oli yhtiön viides kokonainen tilikausi itsenäisenä talotekniikkayrityksenä Hartela-konsernista irtautumisen jälkeen.

LVI- ja sähkötoimiala on jaettu kuuteen alueelliseen liiketoimintayksikköön. Ulkomaan liiketoimintaa ei ole ollut vuonna 2020. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 236 henkilöä.

Vuonna 2020 liikevaihto pieneni 22 % ja oli 39,5 M€ (edellisellä tilikaudella 50,7 M€). Tulos pysyi vaikeasta vuodesta huolimatta positiivisena liikevoiton ollessa 523 t€ (1,3 %) ja tuloksen ennen veroja 506 t€ (1,3 %).

Rahoitustilanne pysyi vahvana ja yrityksellä ei ole yhtään korollisia lainoja. Omavaraisuusaste nousi 53,6 prosenttiin.

Yhtiö nosti maaliskuun lopussa omistusosuuden 45,5 prosenttiin Suomen Talotekniikka -konsernista, jonka liikevaihto viime vuonna oli n. 57 M€. Yritysten toiminta jatkui ennallaan erillisinä yrityksinä eikä tällä yrityskaupalla ollut vaikutusta Saipu Oy:n liiketoimintaan viime vuonna.

Vuonna 2021 rakentamisen määrän ennakoidaan laskevan 2-5 prosenttia, mutta koronatilanteesta ja talouden mahdollisista elvytystoimenpiteistä johtuen, ennusteeseen liittyy normaalia suurempaa epävarmuutta. Alueelliset erot tulevat kuitenkin edelleen korostumaan. Näin ollen myös talotekniikan palveluiden kysynnän oletetaan laskevan samassa suhteessa ja kilpailutilanteen säilyvän edelleen kireänä.

Tilauskannan ja markkinatilanteen perusteella yhtiön liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2021 kasvavan n. 10 % ja tuloksen paranevan vastaavasti viime vuoden tasosta, joka oli koronavuodesta johtuen sekä liikevaihdon että tuloksen osalta budjetoitua pienempi.

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014