Saipu Oy:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2021

Ensimmäinen konsernitilinpäätös

Päättynyt tilikausi oli Saipu Oy:n 67. toimintavuosi ja kuudes tilikausi itsenäisenä talotekniikkayrityksenä Hartela-konsernista irtautumisen jälkeen. Yrityksen toiminta kattaa rakennusten talotekniikan suunnittelun ja urakoinnin uudisrakennus ja korjausprojekteissa sekä rakennusten huollon ja ylläpidon.

Kesäkuussa Saipu Oy ja Suomen Talotekniikka Oy muodostivat Saipu-STT konsernin. Yritysten toiminta jatkui viime vuonna pääosin ennallaan erillisinä yrityksinä. Tällöin käynnistettiin konserniyhteistyö, jonka tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen toimintoja ja prosesseja tehostamalla.

Konserniyhtiöiden toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Lappeenrannassa, Vantaalla, Mäntsälässä, Jyväskylässä, Tampereella, Pieksämäellä ja Mikkelissä. Saipu Oy:n kotipaikka on Helsinki ja Suomen Talotekniikka Oy:n kotipaikka on Mikkeli. Ulkomaan liiketoimintaa ei ole ollut vuonna 2021.

Saipun liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 7 % ja oli 42,3 M€ (edellisellä tilikaudella 39,5 M€). Liikevoitto kasvoi vastaavasti ollen 1.432 t€ (523 t€).

Saipu-STT konserni muodostui kesäkuussa 2021, joten Suomen Talotekniikka Oy alakonserni on otettu mukaan Saipu-STT konsernin tilinpäätökseen 1.7.2021 alkaen. Tällöin Saipu-STT konsernin liikevaihto oli 68,3 M€ ja liiketulos 1.450 t€.

Suomen Talotekniikka Oy alakonsernin koko vuoden 2021 liikevaihto oli 49,3 M€ (edellisellä tilikaudella 57,2 M€) ja liiketulos -68 t€ (439 t€).

Rakentaminen kääntyi kasvuun vuoden 2021 aikana ja kasvun arvioidaan olleen 1,5 %.
Vielä alkuvuodesta rakentamisen määrän ennakoitiin tänä vuonna kasvavan n. 2,5 % ja alueellisten erojen edelleen korostuvan.
Tällä hetkellä Suomen talouden ja markkinatilanteen kehitykseen liittyy kuitenkin poikkeuksellista epävarmuutta.
Materiaalien ja tuotteiden hintakehitys on nostanut rakentamisen ja talotekniikan kustannuksia merkittävästi ja hintakehityksen odotetaan jatkuvan.
Rakennuskustannusten nousu tullee vaikuttamaan rakentamisen määrään ja rakennusalan yritysten kannattavuuteen.
Talotekniikan palveluiden kysynnän oletetaan noudattavan rakennusalan yleistä kehitystä ja kilpailutilanteen säilyvän edelleen kireänä.

Tilauskannan perusteella Saipun-STT konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2022 nousevan 100 M€ tasolle, mikäli projektit jatkuvat sovittujen aikataulujen mukaan.
Tuloksen arvioiminen tässä markkinatilanteessa on vaikeaa, mutta sen ennakoidaan kuitenkin olevan selvästi positiivinen.

 

Toimitusjohtaja

Kari Varkki

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014