Saipu Oyn tilinpäätöstiedote 1.1 - 31.12.2015 on julkaistu

Toimitusjohtaja Kari Varkin tilinpäätöstiedote

 

Talotekniikan kokonaispalveluyritys Saipu Oy kehittyy itsenäisenä

 Vuonna 2014 Turun Valo ja Voima Oy, HT-Sähköpalvelu Oy, Saipu Oy ja Hartela Talotekniikka Oy fuusioitiin yhdeksi osakeyhtiöksi, jonka nimeksi tuli Saipu Oy. Muutoksella tavoiteltiin tehokkuutta ja kilpailukykyä kireässä markkinatilanteessa.

Joulukuussa 2015 kehitys jatkui, kun Saipun omistaja Hartela-yhtiöt Oy myi 66,7 % Saipu Oy:n osakekannasta osakkeenomistajilleen ja heidän lähipiirilleen. Tällöin yhtiöstä tuli Hartela-yhtiöt Oy:n osakkuusyhtiö.  Uudella omistuspohjalla pyritään varmistamaan Saipun jatkokehitys itsenäisenä talotekniikkayrityksenä.

Saipu keskittyy toiminnassaan korkeaan laatuun, ammattitaitoon, hyvään palveluun sekä joustavuuteen. Voimme toteuttaa hankkeita asiakkaillemme joko pieninä urakoina tai suurina kokonaistoimituksina. Tämän varmistamiseksi vuoden 2015 aikana yhtenäistettiin prosesseja ja otettiin käyttöön uusi toimintajärjestelmä, joka kattaa koko talotekniikan ja projektin kaikki vaiheet. Laajan kehitystyön tuloksena Bureau Veritas myönsi Saipun toimintajärjestelmälle Suomen ensimmäisen talotekniikka-alan ISO 9001:2015 -sertifikaatin.

Kahden ison projektin siirtyminen vaikutti viime vuoden liikevaihtoon ja tulokseen. Vuoden 2015 liikevaihto oli 33 M€ ja tulos 0,6 M€, jota voidaan pitää kireässä markkinatilanteessa tyydyttävänä.

Viime vuonna tehtyjen varsin laajojen muutosten jälkeen Saipu pääsee nyt keskittymään varsinaiseen liiketoimintaan ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Hyvään tilauskantaan perustuen vuoden 2016 liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 40 miljoonaan euroon ja tuloksen olevan viime vuotta paremman.

Saipun menestyminen perustuu sitoutuneeseen ja ammattitaitoiseen henkilöstöön sekä kustannustehokkaaseen ja laadukkaaseen toimintamalliin. Panostamme jatkossakin toimintajärjestelmän kehittämiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin, jotta voimme lunastaa asiakkaille annetut lupaukset.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014