Saipu-STT -konsernia johdetaan jatkossa yhtenä yrityksenä

Konsernin organisaatio muodostuu 16.1.2023 alkaen kolmesta toimialasta: LVIA, Sähkö ja Mikkelin alueyksiköt.

Toimialojen johtoon on tehty seuraavat nimitykset:

  • LVIA-toimiala: Heikki Hartikainen, toimialajohtaja, LVIA
  • Sähkö-toimiala: Arto Pekonen, toimialajohtaja, Sähkö
  • Mikkelin ja Pieksämäen alueyksiköt: Martin Köckritz, liiketoimintajohtaja
  • Ville Vilska on nimitetty konsernin kehitysjohtajaksi vastuualueenaan strategia, kehitys, viestintä ja toimintojen integraatio sekä liiketoiminnan tuki asiakkuuksissa ja hankekehityksessä.

Tytäryritysten ja yksiköiden toiminta jatkuu ennallaan. Saipun ja STT:n pääkaupunkiseudun yksiköitä johdetaan jatkossa toimialoittain LVIA ja Sähkö. Suomen Talotekniikka Oy ja sen tytäryhtiöt jatkavat toistaiseksi omina juridisina yhtiöinään.

Pääkaupunkiseudun Sähkö-yksikön päälliköksi on nimitetty Anssi Anttila.

Pääkaupunkiseudun LVIA-yksikön päällikkönä toimii toistaiseksi Heikki Hartikainen (oto) ja Vantaan toimipisteen asennuspäälliköksi on nimitetty Tony Lindholm.

Jyväskylän aluejohtajaksi on nimitetty Sampsa Larnos.

Tampereen LVIA-yksikön päälliköksi on nimitetty Joni Pertta ja sähköyksikön aluejohtajana jatkaa Sami Kaikko.

Muiden yritysten ja yksiköiden johdossa ei tapahdu muutoksia.

Konsernin johtoryhmän muodostavat Kari Varkki, Arto Pekonen, Heikki Hartikainen, Martin Köckritz, Ville Vilska ja Antti Koivuniemi.

 

Lisätietoja:

Kari Varkki, Saipu Oy:n ja Suomen Talotekniikka Oy:n toimitusjohtaja

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014