Saipulle ISO 9001:2015 sertifikaatti

Suomen ensimmäinen talotekniikka-alan ISO 9001:2015 -sertifikaatti Saipu Oy:lle

 

Saipu Oy:lle myönnettiin 2.2.2016 Suomen ensimmäinen talotekniikka-alan ISO 9001:2015 -sertifikaatti. Käytössä on nyt henkilöstölle avoin, dokumentoitu järjestelmä prosesseista, toimintamalleista ja kehittämisestä. Samalla on entistä paremmin taattu asiakkaille erittäin kriittinen projekti- ja huoltotoiminnan toimitusvarmuus.

Saipun toiminta kattaa kaiken talotekniikan – suunnittelun ohjauksen, projektoinnin ja ylläpidon sisältäen: lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät, käyttö- ja jätevesijärjestelmät sekä sähkö-, turva-, rakennusautomaatio- ja palosammutusjärjestelmät.

ISO 9001 on kansainvälinen laatujärjestelmästandardi, joka voidaan luotettavan ulkopuolisen tahon arvioinnin ja hyväksynnän jälkeen myöntää osoittamaan yrityksen laaduntuottokykyä, riskienhallinnan tasoa, asiakkaiden vaatimusten huomioimista sekä tuotannon tasalaatuisuutta. Sertifikaatin myönsi Bureau Veritas. Rakennusalan johtamisjärjestelmiin keskittynyt HSEQ-palvelut.fi avusti järjestelmän rakentamista tiiviissä yhteistyössä Saipun henkilöstön kanssa.

”Saipu panostaa toiminnassaan korkeaan laatuun, ammattitaitoon, hyvään palveluun sekä joustavuuteen. Yritys kykenee toteuttamaan hankkeita asiakkailleen joko pieninä urakoina tai suurina kokonaistoimituksina. Osoituksena itsellemme sekä yhteistyökumppaneille projektiemme laadusta, lähdimme vuonna 2015 kartoittamaan toimintamallejamme sekä tuotannonohjaustamme”, avaa toimitusjohtaja Kari Varkki.

ISO 9001 -sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi, jonka aikana tehdään väliauditointeja. Näissä auditoinneissa tarkastetaan luonnollisesti vaatimustenmukaisuus mutta samalla pyritään löytämään yrityksen toiminnan kannalta oleellisia kehittämiskohteita. Niiden perusteella toimintaa kehitetään edelleen.

”Syksyllä 2015 suoritetut auditoinnit sujuivat jouhevasti. Saipun henkilökunta oli selkeästi sisäistänyt uuden standardin vaatimukset, sekä saanut järjestelmät vastaamaan toiminnan vaatimuksia. Uudessa standardissa painotuksina ovat esimerkiksi riskienhallinta sekä sidosryhmät ja johtajuus. Nämä nähtiin Saipun osalta hyvin huomioiduiksi.” valottaa Bureau Veritasin puolesta sertifikaatin luovuttanut Marcus Ahlroth.

”Jatkamme toimintamallien edelleen kehittämistä sekä Saipun laaduntuottokyvyn parantamista. Olemme ylpeitä tähänastisista saavutuksistamme ja uskomme kykyymme tarjota jatkossakin asiakkaillemme ensiluokkaista ja entistä parempaa laatua.” toteaa Varkki.

LISÄTIEDOT:

Saipu Oy, toimitusjohtaja Kari Varkki, puh. 010 561 3361

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014