Vuoden projekti 2018 - Uusi lastensairaala

Vuoden projektiksi 2018 on valittu Uusi lastensairaala. Projektissa rakennettiin Helsingin Meilahden sairaalakampukselle edistyksellinen lastensairaala.

Saipu Oy toimi LVIJA-urakoitsijana hankkeessa, joka oli yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka. Osapuolina olivat Haahtela-rakennuttaminen Oy, Arkkitehtitoimisto SARC Oy yhdessä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n kanssa, Ramboll Finland Oy, Granlund Oy, SRV Rakennus Oy, Saipu Oy ja Amplit Oy.


Vuoden projekti -palkinto luovutettiin Projektipäivillä 30.10.2018 illalla Helsingissä pidetyssa Award Galassa.
(Kuvaaja Opa Latvala)


Tuomariston arviointi:

"Projektiyhdistyksen toteuttaman kilpailun tuomaristo piti Uusi lastensairaala -projektia johdollisesti vaativana, koska se toteutettiin poikkeuksellisen julkisen kiinnostuksen alla. Omat paineensa projektiin toivat sen suuri kansallinen merkittävyys sekä vanhojen sairaalarakennusten kurja kunto. Projektissa suunniteltiin uusi sairaala toiminnassa olevan sairaala-alueen sisälle, mikä toi vaatimuksia suunnittelu- ja työmaaratkaisuille.

Täyden palvelun lastensairaalassa kaikki erikoissairaanhoidon palvelut mahdutettiin saman katon alle. Sairaalan laajuus on 48 500 m2 ja kokonaisbudjetti oli 183 milj. €. Sairaalan suunnittelu ja rakentaminen kiinnittivät hankkeeseen monikansallista tekemistä. Rakentamisvaiheessa oli mukana lähes 20 maan kansalaisia aliurakoitsijaverkostona.

Hankkeen osapuolten kesken tehdyssä yhteistyösopimuksessa projektin tavoitteiksi asetettiin

•tavoitebudjetin alittaminen,
•rakennuksen toiminnallisuus ja kokemuksellisuus,
•aikataulun pitävyys,
•työturvallisuus ja
•rakennuksen energiatehokkuus.


Aikataulut ja kustannukset hyvin hallinnassa

Tuomaristo nosti esille ja kiitteli erinomaisesta aikataulujen ja kustannusten hallinnasta. Aikataulun hallintaan kiinnitettiinkin huomiota koko projektin ajan. Hyvä yhteishenki hankkeen osallistujien kesken sekä tahtotila ja menettelyt nopeaan päätöksentekoon ratkaisivat. Lopullista, tarkennettua aikataulua pystyttiin hankkeen aikana vielä kiristämään. Uusi lastensairaala luovutettiin käyttäjille tavoiteaikatauluun verrattuna kaksi kuukautta etuajassa.

Lahjoitusrahoitus asetti hankkeelle tavallistakin tiukemman kustannusraamin ja sen seurannan. Kustannuksia hallittiin jatkuvalla kustannusohjauksella ja valittujen ratkaisujen kustannus-tehokkuudella. Rakennuttajakonsultin rooli kustannusten hallinnassa oli merkittävä.

− Osapuolet sitoutuivat erinomaisesti toimimaan hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisuja kehitettiin aktiivisesti yhteistyössä urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa, suunnitelmien taloudellisuutta parannettiin ja tuotannon riskejä minimoitiin. Toiminnallinen suunnittelu ja sairaalan asiantuntijoiden osallistuminen vaikuttivat muutossuunnittelun tarpeisiin. Käyttäjistä aiheutuvia suunnitelmamuutoksia on ollut vähän, toteaa projektinjohtaja Juhani Jalava, Haahtela-rakennuttaminen Oy.

Asenne ja innostus kohdallaan

Tuomaristo totesi, että projektissa oli tilaajan johdolla luotu yhteinen kirkas asenne suunnitella, toteuttaa ja käyttöönottaa maailman paras lastensairaala. Hankkeen kaikkien osapuolten innostus ja ylpeys projektista oli poikkeuksellisen myönteinen voima, joka raivasi osaltaan tietä isoihin tavoitteisiin asti.

Yhteistyösopimus kiinnitti osapuolten yhteiset tavoitteet ja intressit. Hankkeen osapuolet sitoutuivat ratkomaan käytännön haasteita yhdessä yli organisaatioiden tai tehtäväalueiden. Tehtiin kerralla oikein. Suunnittelun ja rakentamisen aikaisessa palautteessa korostuivat avoin ilmapiiri, jossa tehdään mitä luvataan. Aliurakoitsijat kiittelivät “poikkeuksellisen hyvistä suunnitelmista” ja nopeasta reagoinnista työmaan kysymyksiin.

Tavoitteet kustannuksista ja aikataulusta sekä rakentamisen työturvallisuudesta saavutettiin. Rakennuksen toimivuus ja kokemuksellisuus ovat saaneet hyvää palautetta. Hoitohenkilökunta on kiittänyt rakennusta selkeydestä, valoisuudesta ja esteettisyydestä.

Tuloksena myös Terve Talo

Kestääkseen käyttöä ja aikaa Uusi lastensairaala toteutettiin Terve Talo -periaatteella. Hankkeessa panostettiin kosteuden-, puhtauden- ja työmaa-aikaisen pölynhallintaan. Materiaalien kuivumisaikoja laskettiin ja seurattiin uusimpien laskentaohjelmien ja mittausteknologian avulla. Näin parannettiin jopa alalla yleisesti käytössä olevia kosteudenhallinnan ohjeita.

− Hankkeen edetessä todentui, että panostus hyvään suunnitteluun kannatti. Näin saatiin minimoitua muutos- ja korjaustyöt rakennusvaiheessa ja toivottavasti myös koko rakennuksen elinkaaren aikana, toteaa sairaalasuunnittelun johtaja Hannu-Pekka Laurila Rambollista."Tuomariston arviointi on lainaus projektiyhdistyksen sivulta. Sivuilta löytyy myös lisää asiaa Vuoden projekti-kilpailusta, tuomaristosta sekä aikaisemmista voittajista.https://www.pry.fi/projektiyhdistys/uutiset/

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014