Historia

Talotekniikan merkitys rakentamisessa ja rakennusten elinkaaren hallinnassa kasvaa kaiken aikaa. Saipu Oy on yksi Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä ja sillä on talotekniikkaurakoinnin asiantuntemusta jo kymmenien vuosien ajalta.

Palvelemme asiakkaitamme pääkaupunkiseudulla sekä Lappeenrannan ja Turun talousalueella. Liikevaihtomme on ollut viime vuosina n. 40-50 M€ ja henkilöstömäärä lähes 250.

Osaamisemme muodostuu LVIA- sekä sähkö-toimialoista muodostuvista liiketoimintaryhmistä, jotka toimivat Turussa, Helsingissä ja Lappeenrannassa. Toimimme laajasti uudisrakennus ja saneerauskohteissa sekä suoritamme ylläpitotöitä kaikkiin rakennustyyppeihin.

Saipu Oy on erikoistunut vaativien taloteknisten järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Saipun toiminta kattaa kaiken talotekniikan – suunnittelun, projektoinnin ja ylläpidon sisältäen: lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät, käyttö- ja jätevesijärjestelmät sekä sähkö-, turva-, rakennusautomaatio- ja palosammutusjärjestelmät.

Nykyinen Saipu Oy muodostui yritysfuusioiden kautta 1.6.2014 kun Hartela Talotekniikka Oy:n tytäryritykset: Saipu Oy, HT- Sähköpalvelu Oy ja Turun Valo ja Voima Oy sulautettiin emoyhtiöönsä, jonka nimeksi tuli Saipu Oy.

Vuoden 2015 lopulla Saipu Oy irtautui Hartela konsernista omistusjärjestelyn kautta ja on huhtikuusta 2019 alkaen toiminut täysin itsenäisenä yrityksenä.
Tällä omistajamuutoksella on tavoiteltu entistäkin vahvempaa asemaa omalla markkina-alueella yhtenä suurimpana talotekniikan kokonaispalveluyrityksenä

Saipun historia alkaa sähkötoimialan osalta vuodesta 1954, jolloin Turun Valo ja Voima Oy on perustettu. Sähkötoimialan toinen yritys HT-Sähköpalvelu Oy on perustettu 1986. Saipun LVIA –toimialan historia alkaa vuodesta 1967, jolloin Saipu Oy on perustettu. Näillä kaikilla nykyiseen Saipu Oy:öön sulautuneilla yrityksillä on vahva ammattiosaamiseen perustuva yrityskulttuuri, jossa korostuu oman työn, osaamisen ja jatkuvuuden arvostus.