Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palvelun parantamiseksi. Käytämme mm. Google Analytics -web-analytiikkatyökalua sekä siihen liitettyjä mainontaominaisuuksia. Nämä palvelut voivat käyttää evästeitä ja muita tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivuston kävijöistä ja käyttää näitä tietoja analytiikan tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen.

Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään anonyymisti siten, ettei tietoja koskaan voida yhdistää esimerkiksi henkilötietoihin tai muulla tavoin tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

Sivuston asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Saipu Oy
Osoite: Arentitie 4, 00410 Helsinki
Muut yhteystiedot: saipu@saipu.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Minna Mattila
Osoite: Arentitie 5, 00410 Helsinki
Muut yhteystiedot: minna.mattila@saipu.fi

3. Rekisteröidyt
Tämä seloste kattaa Saipu.fi -sivuston rekrytointi-, asiakas- ja markkinointirekisterin.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tietoja käsitellään yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, rekrytoinnin, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakas- tai yhteistyösuhteiden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös profilointiin sekä markkinointitoimenpiteiden ja asiakasviestinnän kohdentamiseen rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen, tapahtumakutsujen ja asiakastiedotteiden lähettämistä varten.

Sivustolla kerättyjä henkilöimättömiä tietoja käytetään sivuston kehittämiseen, markkinoinnin suunnitteluun ja markkinointiviestintään. Lisäksi voimme käyttää uudelleenmarkkinointia verkkokäyttäytymisen perusteella esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin kerätään henkilöimättömiä tietoja sekä henkilötietoja. Henkilöimätöntä käyttäjätietoa kerätään evästeiden ja Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla. Tätä tietoa käytetään verkkopalvelun kehittämiseen ja markkinoinnin suunnitteluun.

Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjän itse lähettämänä esimerkiksi silloin kun käyttäjä lähettää avoimen työpaikka- tai harjoittuleupaikkahakemuksen, palautteen, jotka vaatiivat yhteystietojen antamisen. Lomakkeiden tiedot siirtyvät sähköpostitse Saipun henkilökunnan käsiteltäväksi, jonka jälkeen tietoja käytetään pelkästään kohdistetusti kyseisen asian hoitoon,  jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti tietoturvalainsäädännön ja -asetusten määräämällä tavalla. 

Mahdollisiin arvontoihin liittyvästä rekisteristä yksityiskohtineen (esim. tieto rekisteriin tallennettavista yhteystiedoista) on informoitu erikseen arvonnan yhteydessä olevassa rekisteriselosteessa.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterin pitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän tarkasti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Tarkastus-, korjaus-ja kieltopyynnöt osoitetaan osoitteella:

Saipu Oy
saipu.fi rekisterinpitäjä
Arentitie 5
00410 Helsinki

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen täyttäessä lomakkeen, jossa kysytään henkilötietoja esimerkiksi työ- tai työharjoittelupaikanhakuun tai kilpailuun osallistumista varten.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta Saipu Oy henkilökunnan ulkopuolelle. Mahdollisena poikkeuksena on jos käytetään rekrytointifirmaa avoimen työpaikan täyttämistä varten, tai markkinointi- ja mainontakumppanimme, jolle voidaan luovuttaa joitakin tietoja esimerkiksi mainonnan suunnittelua varten. Kumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

9. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle
Sivuston asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei siirretä tai käsitellä EU tai ETA-alueen ulkopuolella.

Verkkopalveluun kytkeytyneet käyttämämme sosiaalisen median palvelut sekä web-analytiikkatyökalu Google Analytics saattavat sen sijaan välittää käyttöä koskevia henkilöimättömiä tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Lisätietoja tästä saat ko. toimijoiden verkkopalveluista.