tarjooma

Talotekniikka­urakointi

Tarjoamme kaikki talotekniikkaurakoinnin palvelut jokaisen toimipisteemme alueella. Urakoimme kattavasti toimitila-, asuin-, liike- ja julkiskiinteistöjen kokonaisratkaisut uudis- ja peruskorjauskohteissa. Laadukkaat toteutukset, toimialaosaaminen ja monipuoliset palvelut varmistavat asiakastyytyväisyyden kaikissa projekteissamme. Meillä on vuosikymmenien kokemus erilaisista urakkamuodoista ja toteutamme kaikki hankemuodot vankalla osaamisella.

Palvelemme asiakkaitamme myös erilaisten tilamuutosten, järjestelmäsaneerausten energiatehokkuushankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Suunnittelemme ja toteutamme myös palo-, turva- ja hälytysjärjestelmien sekä erilaisten kiinteistöautomaatio- ja tietoliikennejärjestelmien kokonaisratkaisuja. Noudatamme urakointitoiminnassa sertifioitua ISO9001-laatujärjestelmää. Täten toimintamme on aina tasalaatuista ja asiakkaamme voivat luottaa standardisoidun prosessin mukaiseen laadukkaaseen toteutukseen.

Toimialueemme on hyvin laaja ja toteutamme hankkeita myös toimipisteidemme lähipaikkakunnilla. Asiakkaitamme ovat niin rakennusliikkeet, kiinteistön omistajat, rakennuttaiat, kuin myös yksityisasiakkaat.

Urakointipalvelumme

 • LVI-urakointi
 • Sähköurakointi
 • Muuntamo- ja keskijänniteasennukset
 • Telejärjestelmät
 • Paloilmoitinjärjestelmät
 • Turvajärjestelmät
 • Antenniverkot
 • Automaatiojärjestelmät
 • Jäähdytys ja kylmälaitteet
 • Sprinkleriasennukset ja palonsammutusjärjestelmät
 • Energiatehokkuushankkeet

Kiinteähintainen kokonaisurakointi ja osaurakointi

Tarjoamme laajalti erilaisia kiinteähintaisia urakoita, niin osatoteutuksena toimialakohtaisesti, kuin myös koko talotekniikan kattavina kokonaistoimituksina. Laadukkaat laskennan ja projektinjohtamisen prosessit sekä ammattitaitoinen henkilökunta tekevät meistä erittäin kilpailukykyisen ja halutun kumppanin.

KVR-urakointi

KVR-hankkeissa vastaamme kokonaistoimituksesta aina suunnittelusta käyttöönottoon. Monipuolinen kokemuksemme erilaisten hankkeiden suunnittelunohjauksesta ja toteutuksesta varmistavat, kustannustehokkaan ja toimivan lopputuloksen. KVR-hankkeissa käytössämme on koko konsernin osaaminen, jolloin yhteistyö hankekehityksen, hankinnan sekä projektinjohdon välillä on saumatonta. Urakkamuodon etuna on, että järjestelmien yhteensopivuus ja halutun mukainen toiminta sekä kustannustehokkuus voidaan varmistaa jo suunnitteluvaiheessa. Mallissa myös tilaajan resursseja säästyy ja eri sidosryhmien välinen yhteistyö on sujuvaa.

Projektinjohto- ja tavoitehintaurakointi

Projektinjohto- ja tavoitehintaurakat voidaan toteuttaa tilaajan toivomalla mallilla, tai voimme yhdessä kehittää hankkeelle sopivan mallin. Tämä hankemuoto ohjaa taloudellisesti ja laadullisesti erinomaiseen lopputulokseen, jolloin riskit ja mahdollisuudet jakautuvat tilaajan ja urakoitsijan kesken. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun pääsemme osallistumaan jo projektin hankekehitysvaiheeseen.

Allianssihankkeet

Allianssihankkeissa toimimme osana projektiorganisaatiota ja annamme kaiken osaamisemme tämän käyttöön. Tässä urakkamuodossa allianssin osapuolet kantavat yhteisvastuullisesti projektin riskit ja mahdollisuudet. Allianssihankkeet soveltuvat etenkin suurten projektien toteutukseen. Meillä on vuosikymmenien kokemus erilaisten vaativien projektien talotekniikkaurakoinnista.