vastuullisuus

Vastuullisuus Saipu-STT-konsernissa

Me Saipu-STT-konsernissa näemme vastuullisuuden arvo- ja kulttuurikysymyksenä, jonka pohjalta syntyvät arjen toimintatavat. Haluamme olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta niin turvallisuuden, terveyden, tasa-arvon, talouden kuin ympäristönkin kannalta.

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstö on konsernimme liiketoiminnan ydin ja työntekijöidemme hyvinvoinnin edistäminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteemme on olla kiinnostava , reilu ja palkitseva työnantaja niin uusille kuin vanhoille työntekijöillemme. Haluamme tarjota henkilöstöllemme mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan erilaisilla oppimispoluilla.

Merkittävänä toimijana meillä on myös vastuu kehittää toimialaa niin työllistymismahdollisuuksien, osaamisen kuin alan vetovoimaisuudenkin osalta. Olemme mukana eri sidosryhmien kehityshankkeissa, oppilaitosyhteistyössä sekä pyrimme tarjoamaan erilaisia oppisopimus- ja koulutusmahdollisuuksia aikuisopiskelijoille sekä nuorille ammattiin valmistuville.

Turvallinen ja terveellinen työympäristö 

Työturvallisuuden jatkuva kehittäminen on yksi konsernin strategisista kärkihankkeista. Työntekijöiden työturvallisuuteen kiinnitetään huomiota esimerkiksi laadukkaalla työturvallisuusjohtamisella ja työtapaturmien ehkäisyllä. 

Työturvallisuuden johtamisessa olemme panostaneet etenkin laadukkaaseen tapaturmatutkintaan, työvaiheiden ennakkosuunnitteluun, laadukkaisiin työvaatteisiin ja suojaimiin sekä henkilöstön riittävään perehdyttämiseen. Yhtiössämme on käytössä standardisoitu ISO 9001:2015 -laatujärjestelmä, joka edellyttää laadukasta työturvallisuusjohtamista. Seuraamme liiketoimintayksiöidemme tapaturmataajuutta kuukausitasolla sekä rullaavasti. Tavoitteenamme on aina tapaturmaton työmaa.

Näemme henkilöstön arvokkaana voimavarana ja henkilöstön työkyvyn kannattavan liiketoiminnan edellytyksenä. Olemme panostaneet henkilöstön terveyteen mm. laajennetulla työterveyshuollolla. Teemme jatkuvaa yhteistyötä työeläkeyhtiöiden ja työterveyshuollon kumppanimme kanssa työkyvyn parantamiseksi.

Yhtiömme on tasa-arvoinen ja turvallinen paikka työskennellä

Tasa-arvo ja työelämän oikeudet

Tasa-arvo ja työelämän oikeudet ovat syvällä yhtiömme arvopohjassa. Noudatamme kaikessa toiminnassa aina soveltuvia lakeja, säädöksiä ja muita määräyksiä sekä toimialakohtaisia työehtosopimuksia. 

Yhtiömme on tasa-arvoinen ja turvallinen paikka työskennellä. Emme hyväksy kiusaamista, häirintää tai syrjintää. Edellytämme myös omilta toimittajiltamme vastaavaa toimintaa. Noudatamme toiminnassamme henkilötietojen käsittelyyn liittyviä vaatimuksia ja erityisesti EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (2016/679) mukaisia velvoitteita. 

Ympäristö

Merkittävin ympäristövaikutus on asiakkaille tuottamiemme palveluiden ja järjestelmien energiatehokkuudessa ja elinkaaressa. Tavoitteenamme on omalta osaltamme olla vähentämässä kiinteistöjen aiheuttamaa ympäristörasitusta modernisoimalla asiakkaidemme käyttämää tekniikkaa ja rakentamalla mahdollisimman energiatehokkaita ja toimivia järjestelmiä.

Olemme panostaneet työmaillamme rakennusjätteen minimointiin etenkin tarvikehävikin osalta. Laadukkaalla työsuunnittelulla, hankintojen aikatauluttamisella ja tietomallien käytöllä olemme pystyneet vähentämään tarvikehävikkiä merkittävästi. 

Olemme sitoutuneet vähentämään toiminnastamme aiheutuvan jätteen määrää digitalisoimalla prosesseja ja vähentämällä paperin ja pakkausmateriaalien kulutusta. 

Henkilökunnan liikkuminen aiheuttaa merkittävän osan toiminnan suorista päästöistä. Näitä päästöjä pyritään vähentämään jatkuvasti vaihtamalla poistuvia tuotantoautoja vähäpäästöisempiin ja optimoimalla toimintaa, jolloin päivittäinen ajo työkohteisiin vähenee.

Energiatehokkaita järjestelmiä koko elinkaaren ajan

Taloudellinen vastuu

Suomalaisena perheyhtiönä haluamme kantaa myös taloudellisen vastuumme. Pyrimme maksimoimaan yhteiskunnalle ja asiakkaillemme tuottaman arvon vastuullisen ja kannattavan liiketoiminnan sekä jatkuvuuden kautta. 

Pidämme huolta taloudellisesta vakavaraisuudestamme kehittämällä kannattavuuttamme ja kilpailukykyämme sekä panostamalla pitkiin asiakassuhteisiin ja kumppanuuksiin. Tämä mahdollistaa hyvät työllistämismahdollisuudet ja verojenmaksukyvykkyyden pitkällä aikavälillä.

Pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon alueellisia toimittajia ja alihankkijoita, jolloin tuemme toiminta-alueen elinkeinotoimintaa ja voimme helpommin valvoa logistiikkaketjuja sekä yhteistyökumppaniemme toiminnan vastuullisuutta.

Korruption torjunta

Yhtiömme suhtautuu korruption torjuntaan erittäin vakavasti ja toimintaamme ohjaavat konsernin eettiset ohjeet. Varmistamme ohjeistuksella myös toimittajien ja alihankkijoiden sitoutumisen korruption torjuntaan.

Pyrimme käyttämään alueellisia toimittajia ja alihankkijoita

Töihin meille?

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on konsernimme liiketoiminnan ydin. Työllistämme yli 500 talotekniikan ammattilaista kahdeksassa eri kaupungissa.