Urakka: Sähkö-, tele ja turvaurakointi
Paikkakunta: Helsinki
Tilaaja: City Forum Oy
Valmistuminen: Vaihe 1 ja 2, 2014. Vaihe 3, 2015
Pinta-ala: 18 000 ja 10 000 m2

Tiiviisti rakennetussa Helsingin keskustassa kauppakeskuksen laajentaminen vaatii innovatiivisuutta ja rohkeita päätöksiä. Niitä tehtiin Forumin uusissa suunnitelmissa. Ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2013. Se sisälsi kauppakeskuksen vanhan valopihan katon irrotuksen ja noston, jotta väliin saatiin luotua uusi kolmas kerros.

Forum kauppakeskuksen laajennus jaettiin kolmeen eri työvaiheeseen. Saipu Oy (silloinen HT-Sähköpalvelu Oy) toteutti sähkö- tele- ja turvaurakoinnit ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen ja oli mukana sähköurakoitsijana myös kesällä 2015 päättyneessä kolmannessa vaiheessa. 

Koska turva- ja paloilmoitinjärjestelmien toimivuus on yksi tärkeimmistä tavoitteista kauppakeskuksissa, Forumin turva- ja paloilmoitinjärjestelmät sisältävät mm. äänentoistoon integroidut hätäkuulutukset sekä paloilmoitinjärjestelmään liitetyt monikriteeri-ilmaisimet ja näytteenottoputkistojärjestelmät.

Kauppakeskuksen valaistuksessa näyttävin osa on atriumin lasiprismojen LED-valaistus, joka toteutettiin ohjelmoitavalla RGB-LED-valaistusjärjestelmällä. Käyttöönotto tehtiin yöaikana jolloin järjestelmään ohjelmoitiin 11 erilaista efektivaloa. Nyt valikoimasta löytyykin sopiva valaistus lähes joka tilanteeseen.

Hanke on toteutettu projektinjohtourakkana, jossa saneerauksiin liittyvät muutostarpeet tulevat joustavasti huomioon otettua. Kauppakeskuksen toiminta on jatkunut töiden rinnalla alusta asti. Pölyn ja melun hallinnalle annetut tiukat vaatimukset asettivat urakoitsijat haasteen eteen – kaikki melutyöt toteutettiin lopulta kauppakeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella.