Ajankohtaista

Saipu-STT-konsernin integraatiohanke etenee suunnitellusti

31.08.2023

Vuoden 2023 alusta aloitettu konserniyhtiöiden integraatiohanke on edennyt suunnitellusti. Keväällä käynnistetty ERP-järjestelmän uusiminen on edennyt käyttöönottovaiheeseen ja Suomen Talotekniikan osalta uuden järjestelmän käyttöön on tarkoitus siirtyä vuoden 2024 alusta alkaen. Uudeksi ERP-järjestelmäksi valittiin Admicomin Adminet.

Suomen Talotekniikan tytäryhtiöiden fuusiot on laitettu vireille ja tavoitteena on vuoden 2024 alussa fuusioida nämä STT:n emoyhtiöön. Kaarirakennus Oy jatkaa kuitenkin edelleen konserniin kuuluvana itsenäisenä yrityksenä.

Molempien yhtiöiden toimintoja on yhtenäistetty liiketoiminnan, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon osalta. Tavoitteena on laatia koko konsernille yhteiset toimintatavat ja prosessit tukemaan alueellista liiketoimintaa.

Myös konsernin graafista ulkoasua on uudistettu ja uudet nettisivut julkaistu elokuussa.

Tammikuussa tehdyt muutokset organisaatioon ovat selkeyttäneet liiketoimintojen hallintaa ja raportointia, kun kolmea liiketoiminta-aluetta johdetaan linjaorganisaatiomallilla yli yritysrajojen.