Toimivaa talotekniikkaa

Saipun toiminta kattaa kaiken talotekniikan – suunnittelun, projektoinnin ja ylläpidon sisältäen: lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät, käyttö- ja jätevesijärjestelmät sekä sähkö-, turva-, rakennusautomaatio- ja palosammutusjärjestelmät.

Saipu panostaa toiminnassaan korkeaan laatuun, ammattitaitoon, hyvään palveluun sekä joustavuuteen. Yritys kykenee toteuttamaan hankkeita asiakkailleen joko pieninä urakoina tai suurina kokonaistoimituksina.